HATIRA ORMANI AĞAÇLANDIRMASI;

Ağaçlandırma çalışmalarına halkın katılımını sağlamak, Ülkemizin orman varlığının artırılmasında doğaseverle işbirliği yaparak toplum olarak farkındalık düzeylerinde, davranışlarında ve değerlerinde olumlu değişiklikler yaratarak bağışçılar adına hatıra ormanı ağaçlandırmaları tesis edilmektedir.

Hatıra Ormanı çalışmalarının yasal dayanağı;

a) 4122 sayılı “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,
b) Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yönetmeliği,
c) 1 Kasım 2007 tarih ve 2007/28 No’lu Ağaçlandırma Seferberliği konulu Başbakanlık Genelgesi ne dayanmaktadır.

Hatıra Ormanı Bağışları

Sahada ''Hatıra Ormanı Tanıtım Tabelası''nın (Hatıra Ormanları Yönetmeliği Kapsamında) yer alması için;

Bireysel bağışlarda en az 2.000 ( iki bin ) adet fidan,

Kurumsal bağışlarda en az 10.000 (on bin) adet fidan dikilmesine katkı sağlamak gerekmektedir.

Ayrıca, 500 adet ve üzeri tüm bağışlarında ''koru'' olarak isimlendirilerek bağış sertifikası ve plaket verilecektir. Ancak alanda tabela bulunmayacaktır.

Hatıra Ormanı çalışmalarımızda 1 fidan beledi 10 TL'dir.

1 fidan bağışı; Ağaçlandırma Sahanın projelendirilmesi, toprak hazırlığı, fidanların temini, nakli, dikimi, bakımı ve korumasına ait iş ve işlemlerin tamamını içermektedir.

Bu sahaların mülkiyet hakkı, Orman Genel Müdürlüğüne ait olup adına hatıra ormanı tesis edilen veya isimlendirilen bağışçıların bu sahalarda manevi hakları vardır