EGE ORMAN VAKFI

Ağaçlandırma çalışmalarına halkın katılımını sağlamak, Ülkemizin orman varlığının artırılmasında doğaseverle işbirliği yaparak toplum olarak farkındalık düzeylerinde, davranışlarında ve değerlerinde olumlu değişiklikler yaratarak bağışçılar adına hatıra ormanı ağaçlandırmaları tesis edilmektedir.

Hatıra Ormanı çalışmalarının yasal dayanağı;

  1. 4122 sayılı “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,
  2. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yönetmeliği,
  3. 1 Kasım 2007 tarih ve 2007/28 No’lu Ağaçlandırma Seferberliği konulu Başbakanlık Genelgesi ne dayanmaktadır.

1 fidan bağışı; Ağaçlandırma Sahanın projelendirilmesi, toprak hazırlığı, fidanların temini, nakli, dikimi, bakımı ve korumasına ait iş ve işlemlerin tamamını içermektedir.

Hatıra Ormanı ağaçlandırmalarında, sahaya tanıtım tabelası konulabilmesi ve isim hakkı verilebilmesi için kurumsal bağışlarınızda en az 10.000 fidan bireysel bağışlarınızda 2.000 fidan ile  orman oluşturulur. Bağış sonrası “Hatıra Ormanı Yönetmeliği’ne“ uygun hazırlanan tabela Ege Orman Vakfı tarafından sahanın uygun yerine konulur. Bağışlarıyla fidan dikilmesine katkı sağlayan bağışçılara talepleri halinde fidan sertifikası verilir.

Hatıra ormanı ağaçlandırma sahalarının yanması vb. zorunlu nedenlerle kaldırılması halinde, yeniden ağaçlandırılarak, alanlara aynı isim verilir.
Bu sahaların mülkiyet hakkı, Orman Genel Müdürlüğüne ait olup adına hatıra ormanı tesis edilen veya isimlendirilen bağışçıların bu sahalarda manevi hakları vardır