EGE ORMAN VAKFI

Yeşil Akademi Platformu

Türkiye ve AB üye ülkeleri arasındaki sürdürülebilir diyaloğa katkı sağlanması hedefi ile hayata geçirilen Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör arasında kurulan iş birliği ile Enerji ve Çevre Konularında online eğitim içerikleri geliştirilmiştir.

Sistemin kavramsal ve dijital çerçevesi 15-18 yaş aralığındaki gençler, uzmanlar ve eğitimcilerin ortak çalışma modeli ile oluşturulmuş, beş ana başlık altında farklı seviyelerde hazırlanan içeriklerle bilginin dijital alanlara aktarılarak yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Tekrarlanabilme özelliğine sahip proje ile Türkiye’nin enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikaları ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunulması ve yeşil yaka işlerde yer alacak gençlerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek için…

Bizi Ziyaret Edin

https://yesilakademi.org/tr/