EGE ORMAN VAKFI

Atıktan Ormanlar

E-ATIK 

“Dönüştürelim Doğa Kazansın”

Elektrik ve Elektronik Eşya atıklarınızı geri dönüştürüyor, aynı zamanda Sizler ile yeni orman alanları oluşturuyor doğa eğitimi yapıyoruz.

Ülkemizde her yıl 500 bin ton elektronik atık çıkmakta, bu rakam her yıl yüzde 10 oranında artmaktadır.

Elektronik cihazların üretiminde; kurşun, kadmiyum, civa vb. gibi birçok ağır metal bulunmakta olup, atık haline gelmiş elektronik cihazların, çevre ve insan sağlığına etkilerini azaltmak için kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları önemlidir.
Projemizin hedefi; bireyler, sanayi ve iş dünyası başta olmak üzere elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik ederek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır.
Proje kapsamında atık getirme noktalarında toplanacak olan, elektrik ve elektronik eşya (AEEE), metaller, ambalajlar (plastik bidon) geri dönüşüm ve geri kazanıma gönderilecektir. Bakanlık lisanslı şirketi olan Erbey Atık Yönetimi tarafından elektrik ve elektronik atıkların standartlara uygun bir şekilde geri dönüşümü sağlanacak, söz konusu atıkların içeriğinde bulunan civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddeleri ayrıştırarak bertaraf edilecek, demir, bakır, alüminyum, plastik gibi malzemeleri de geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılacaktır.

ATIKTAN ORMANLAR projesi “Dönüştürelim Doğa Kazansın” kampanyası iledoğa dostu bireyler ve kurumlardan gelen elektrik ve elektronik atıklar için Atık Yönetimi firması Ege Orman   Vakfı’na fidan ve doğa eğitimi bağışında bulunacaktır.
Dönüştür doğa kazansın kampanyası EOV için kaynak getirici bir proje olmasının yanında doğanın korunması için önemli bir adımdır.Kampanya kapsamında masaüstü ve diz üstü bilgisayar, cep telefonları ve tabletler, yazıcı ve monitörler, bilgisayar parçaları, görüntü ve müzik  sistemleri, elektrikli ve elektronik ev aletleri, kablo ve adaptörler gibi her türlü elektronik atık bağışlanabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için 0 232 463 80 80 aranabilir, info@egeorman.org.tr mail gönderilebilir.

ATIKTAN ORMANLAR PROJESİ “Dönüştürelim Doğa Kazansın” Kampanyasına destek veren kişi, kurum ve şirketler sektörlerinde çevre dostu uygulamaları ile Türkiye’nin “yeşil ekonomi”, “Sıfır Atık” “geri dönüşüm ve geri kazanım” hedeflerinin öncülüğünü üstleneceklerdir.

ATIKTAN ORMANLAR PROJESİ “Dönüştürelim Doğa Kazansın” kampanyası için hep birlikte!

Yaşadığımız topluma, gelecek nesillere ve gezegenimize katkıda bulunmamız bilinci ve dileklerimiz ile …

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Kullanılmış bitkisel yağların kontrolsüz olarak doğaya verilmesi çevre kirliliğine ve  kullanılabilir su kaybına sebep olmaktadır. Sürdürülebilir bir dünya için, getirdiğiniz kullanılmış bitkisel yağları hem geri kazanımla biyodizele dönüştürelim hem de yeni orman alanları oluşturalım.

Fotoğraf kaynak: (prosafety.com.tr)

Ülkemizde hala kullanılmış bitkisel kızartmalık yağların %75 ‘i tekrar gıdaya, yem ve kozmetik sanayine, kaçak akaryakıta, kanalizasyona ve toprağa gitmektedir.

1 litre atık yağ suya karıştığında 4 kişilik bir ailenin 45 aylık suyunu kirletmektedir. Bunun yanında 1 litre biyodizele dönüştürülmüş kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağdan, 240 fincan çay için yeterli yeşil enerji üretilmektedir.

Türkiye’de ortalama 15 litre yıllık yağ tüketimi olan bir kişinin ürettiği atık yağ ise yaklaşık 3 litre kadar. Bir yıl içerisinde 3 litre her ne kadar fazla gözükmese de, bu bitkisel atık yağın çevreye verdiği zararlar düşündüğünüzden çok daha büyük. Bu yüzden bitkisel atık yağları çöpe atmak ya da lavaboya dökmek yerine geri dönüştürülmesi için birçok neden var.

 • Suyu ve sudaki canlıları korursunuz.
 • Toprağı ve yer altı sularını korursunuz.
 • Bitkisel atık yağlar kanalizasyon sistemlerine de zarar vermezsiniz.
 • Biyoyakıt ile daha az sera gazı salımı oluşur.
 • Bitkisel atık yağların biyodizele dönüştürülmesine destek olur.

Fotoğraf kaynak: (komilizeytinyagi.com.tr)

Atık yağların biyodizel eldesinde kullanılıyor olması; yağların ekonomik değeri itibariyle sağlıksız ve yasadışı kullanım alanlarını engellemesi, küresel ısınmaya karşı mücadele aracı olabilmesi gibi çevresel ve ekonomik avantajlara sahiptir.

BİYODİZEL NEDİR?

Evsel veya hayvansal yağların, metanol ve etanol gibi alkol türleriyle bir katalizör yardımıyla reaksiyonu sonucu elde edilen ürüne biyodizel denir. Biyo dizel kelimesinde “Biyo” kelimesi yakıtın biyolojik ve yenilenebilir olduğunu dizel kelimesi de dizel motorlarda kullanılan yakıtı ifade eder.

Bu yağların katalizör eşliğinde gereken alkol (metilat ve metoksilat gibi) ile karıştırılarak gerekli kimyasal reaksiyonlara sokup nihai ürün ortaya çıkmasıyla oluşur. Bu sayede egzoz emisyonunda daha az ve çevreye daha duyarlı bir yakıt üretilebilmektedir. En büyük avantajlarından bir tanesi yakıtın temeli yağ içerikli olduğundan motor pistonlarındaki aşınmayı minimize ederek performansı yüksek ve daha uzun ömürlü motorlar olmaktadır.

Biyodizelin Kullanım Alanları Nelerdir?

Biyodizelin motor yakıtı olarak kullanımı dışında birçok kullanım alanı vardır.

Bunlar;

 • Soba, fener ve diğer ısıtıcılarda,
 • Model uçaklarda,
 • Kalorifer kazanlarında,
 • Yapışkan kimyasal, sprey boyaların ve otomobillerdeki istenmeyen boyaların temizlenmesinde (solvent) olarak,
 • Motor parçalarındaki yağ ve kurumun temizlenmesinde ve yağlayıcı olarak,
 • Hidrolik sıvısı olarak,
 • Tuğla üretiminde ve çömlekçilikte,
 • Dökümcülükte,
 • Araziye ya da suya kazaen dökülen petrolün temizlenmesinde,
 • Jeneratör yakıtı olarak,
 • İnşaat kalıplarının sıvanmasında ve demiryolu yağlayıcısı olarak kullanılabilir.

HER DAMLA HAREKETE GEÇSİN…

KAYNAKLAR

Biyodizel Nedir, Biyodizel Kullanım Alanları - Mühendis Beyinler (muhendisbeyinler.net)

Biyodizel Nedir ? Üretimi ve Kullanım Alanları (muhendistan.com)