Gelecek Kuşaklar Orman Yok Demesin!
Ormanlar Yaşasın Diye…
Ağaçlandırma
Projelerimiz
Zeytinliğimiz

EGE ORMAN VAKFI

Ege Orman Vakfı, ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile kurulmuş olan gönüllü bir vakıftır. Ağaçlandırma İşleri, Kamu Ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütülmektedir. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve ormanın doğal bir parçası haline gelene kadar korunmaktadır.

BAŞKANIN MESAJI

Sayın Doğa Dostu,
Küresel iklim değişikliği ile mücadelede; karbon salımlarını azaltıcı düşük karbonlu ekonomiye geçiş yolunda sanayi dünyasının, hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve bireylerin süreçte öncü olmasına ve aktif rol alması gerektiğine inanıyorum.

Sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde; üretim ve tüketim şekil ve alışkanlıklarında bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğu bilincinin toplumun her kesiminde yerleşmesi gerekmektedir. Bu da ancak bireylerin ve kurumların sorumluluk almaları ve katılımları ile mümkündür. Bu süreçte, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, yerel yönetimler, bireyler arasındaki iş birliği ve dayanışma azami önem arz etmektedir.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Bakioğlu

EGE ORMAN