EGE ORMAN VAKFI

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

BİREBİR KALBİNDE İYİLİK OLAN MARKA STRATEJİLERİ İÇİN;

Marka amacını yeniden tasarlayan şirketler, gönüllü iş yapmak farkındalığını çalışanlarına kazandırmak amacı ile sivil toplum örgütlerine destek vermek için çalışmalarına öncü olurlar, belli idealler uğruna karşılığında para almadan zamanını ayırır ve fayda sağlamak için kullandırırlar.

İş dünyası, bir yandan kar amacı güden ana faaliyet alanında üretim yaparken, diğer yandan içinde bulunduğu topluma, doğal varlıkların sürdürülebilirliğine herhangi bir çıkar talep etmeden destek verir. Bu destek kendi üretim alanına paralel bir alanda olabileceği gibi, hiç ilgilisi olmayan, çalışanlarının veya hissedarlarının ilgi duyduğu farklı bir alanda da olabilir. Türkiye'de sosyal sorumluluk projeleri özellikle çok uluslu ve kurumsal şirketlerin bütçe ve zaman ayırdığı bir halkla ilişkiler aracı gibi görünür. Oysa ki sosyal sorumluluk projelerinin başarısı tüm şirketin üretimine ve karlılığına direkt etki edebilmektedir.

Ülkemizde de işe alınacak çalışanın artık gönüllü iş yapması , yardım kuruluşlarına destek vermesi iş deneyimi kadar önemlidir. Çalışanın toplumsal ve çevresel sorunlara destek vermeye ve çalışmaya ne kadar açık olduğunuzu göstermektedir.

Günümüzde artık Şirketler yalnızca kar için değil en farklı ve yararlı KSS projesini yapabilmek için de yarışmaktalar . Projeler her geçen yıl profesyonelleşerek, sürdürülebilir olması önem kazanmaktadır.…

Doğanın gidişatını iyileştirmek için değişime giderken, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriniz ile yanımızda olmanızı çok önemsiyoruz. Yürüttüğümüz projelerde Bizlerle el ele vermenizi, hedeflenen sonuca ve çıktılara birlikte daha kolay ulaşabilmeyi diliyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünyayı birlikte oluşturalım.

Yeşil Yaka Eğitimleri