EGE ORMAN VAKFI

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sunumu incelemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz

http://egeorman.org.tr/images/SKA-katalog-13102022.pdf

EGE ORMAN VAKFI STRATEJİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ YERELLEŞTİRİLMESİ VE HİZALANMASI

EGE ORMAN VAKFI; Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşılması için katkıda bulunuyor.


Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması, doğal varlıkların korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etmişlerdir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları küresel bir eylem çağrısıdır. Hedef insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel ve yaşanabilir bir dünya sunmaktır.

Ege Orman Vakfı kuruluş amacı, çalışma alanı ve vizyonu çerçevesinde, BM Kalkınma Amaçlarına stratejisi içinde yer vermekte ve amaçların nicel ve nitel sonuçlarını izlemektedir.

Ege Orman Vakfı bu çalışmada; Vakıf Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen ve sürdürülebilirliği için çalışılan  ulusal, uluslararası projeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hizalanmış ve SKA’ lar baz alınarak ilgili amaçlar altında hedeflerimize ilişkin değerlendirmelere, göstergelere ve sonuçlara yer verilmiştir.  Hazırlanan verilerden iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ile kamunun ulus ve ulus ötesi ölçekte tüm paydaşlarımızın ve iş birliklerimizin etkin bir şekilde fayda sağlaması ve etki düzeyinin  arttırılması hedeflenmiştir. 
Bu amaçlara ulaşılabilmesi için adil, ulaşılabilir ve dünyadaki herkesi kapsayacak şekilde tüm paydaşların ortak hareket etmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kurumsal ve bireysel stratejilerine dahil etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda yer alan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının sembollerini tıklayarak 17 Küresel Amaca  erişebilirsiniz. Ayrıca projelerimiz içinde yer alan SKA lara tıklayarak Projelerin hizalandığı alt hedeflere erişebilirsiniz. 
 

     

     

     

HAKKIMIZDA
Amacımız

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacı ile orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve karbon nötr bir dünyaya ulaşmak, doğal varlıkların ve gezegenin korunması için topluma rehberlik ederek yeşil bir geleceğe giden yolda anlamlı izler bırakan önder bir sivil toplum kuruluşu olmak. 

Görevimiz
Doğal varlıkların korunması ve arttırılması için değerlerimiz odağında bilim temelli etkinlikleri, ormanlaştırma faaliyetlerini ve kapsayıcı eğitim gücümüzü kullanarak ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yeşil dönüşümün öncüsü olmak.

Değerlerimiz
Sürekli Gelişiyoruz: Bilime göre  hareket ediyor, hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyor, her yıl çıtayı daha da yükselterek kendimizi geliştiriyoruz.
Tarafsız ve Tutarlıyız: Çalışmalarımızı siyaset üstü, tarafsız olarak eylem-söylem birliği içerisinde ve değerlerimiz odağında gerçekleştiriyoruz.
Şeffaf ve Hesap Verebiliriz: Açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizin bütünlüğünü sağlarken tüm destekçilerimizin gizlilik hakkına saygı duyuyor, karşılıklı güven ve sorumluluk duygusu ile hareket ediyoruz.
İş Birliklerimizle Daha Güçlüyüz: Yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerimizin gücüne inanıyor, alanında uzman kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sunumu incelemek için tıklayınız.

ULUSAL PROJELER

PROJE ADI
İÇERİĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
GÖSTERGE VE SONUÇLAR

MENDERES HAVZASI YENİKÖY VE ÇATALCA ORMAN KÖYLERİNİ DESTEKLEME

(2009-2010)

İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, İzmir İli Menderes İlçesi Yeniköy ve Çatalca orman köylerinde yaşayan öncelikle kadınlar olmak üzere yerel halka eğitimler verilerek üretici durumuna getirilmiş, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına destek sağlanmıştır.Proje ile sertifika sahibi olan kursiyerler evlerinin bahçesinde ya da tarlalarının bir köşesinde fidan yetiştirerek ailelerinin geçimlerine önemli oranda katkıda bulunmuşlardır.

 • Orman ve Süs Bitkileri Fidan Yetiştiriciliği ve Kalifiye Orman İşçiliği konusunda yerel halktan 80 kişiye eğitim ve 80 adet sertifika,
 • Menderes Havzasında merkez ilçe ve 18 köyde yapılan bilinçlendirme seminerleri ile toplamda 2.650 kişiye farkındalık eğitimi,
 • Menderes ilçesinde ve hedef köylerde 20 adet seminer.

  Görünürlük Göstergeleri;
 • Gazete, radyo ve TV de 10 adet program,
 • Menderes Havzasında yaşayan yerel halk için 2000 adet broşür

ADIM ADIM EKOTURİZM (2010-2011)

İzmir Kalkınma Ajansı Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında, İzmir bölgesinin turizm yönünden çeşitlendirilmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile Menderes ilçesi Çatalca- Efemçukuru ve Bornova ilçesi Karagöl- Kayadibi güzergâhların da eko turizm, kırturizmi ve doğa sporları gibi alternatif turizm alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak alan düzenlemeleri yapılmıştır.

 • Proje kapsamında oluşturulan Çatalca- Efemçukuru yürüyüş güzergâhı başlangıcındaki akan su üzerine 10 metre uzunluğunda bir adet ahşap köprü,
 • Yürüyüş parkurlarının uygun noktalarına yerleştirilmiş 8 adet tanıtım, 20 adet bilgilendirme ve 40 adet yönlendirme levhası,
 • Her iki güzergâh için 4 adet yağmur barınağı, 
 • 1 adet alan flora ve fauna envanter planı,
 • Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve ekoturizm konusunda yerel halktan 60 kişiye eğitim,
 • Doğa turizmi için havzaya gelen turistlere güzergâhlar hakkında kılavuzluk yapmaları için 6 kişiye alan kılavuzluğu eğitimi,
 • Efemçukuru ve Çatalca köylerinde birer tane olmak üzere 2 adet ekopazar,
 • Efemçukuru ve Çatalca köylerinde birer tane ekoturizm ofisi,
 • Güzergâhlar üzerinde yer alan Efemçukuru, Çatalca ve Kayadibi köylerine potansiyel orman yangınları için 2 adet yangın müdahale istasyonu,
 • Güzergâhların tanıtımı için sektör ve bölge yetkilileri ve basın mensuplarından oluşan 100' er kişinin katıldığı 2 güzergâh yürüyüşü.

  Görünürlük Göstergeleri;

 • Çatalca-Efemçukuru ve Karagöl-Kayadibi yürüyüş güzergâhlarını tanıtan 2000 adet broşür, 10 adet flama ve 4 adet bayrak.

SANCAKLI KÖYÜ ARI ÜRÜNLERİ AMBALAJLAMA, PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ
(2011-2012)

İzmir Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı kapsamında kırsalda istihdam olanakları yaratmak, tarıma dayalı sanayinin artmasına katkıda bulunmak ve kırsalda ekonominin çeşitlendirilmesini sağlamak amacı ile Karşıyaka İlçesi Sancaklı orman köyünde gıda güvenliği sağlanmış arı ürünleri ambalajlama ve paketleme tesisi kurulmuştur.

 • Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi 1 adet, 
 • Arı Ürünleri Üretim Teknikleri ve Pazarlanmasına yönelik 725 arıcıya eğitim ve 725 adet sertifika,
 • Ambalajlama, paketleme, ekipman ve makinelerin kullanım konusunda yerel halktan 5’i kadın olmak üzere toplam 10 kişiye eğitim ve 10 adet sertifika,
 • Proje bitiminde yerel halktan tamamı kadın olmak üzere 5 kişiye istihdam.

GÜNEŞTEN ORMANLAR
(2013-2014)

İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına model olmak üzere İzmir ili, Menderes ilçesinde 500 kWp gücünde Fotovoltaik Güç Santrali kurulmuştur. 
Menderes, Bulgurca Mahallesi 10 Da.lık araziye kurulan tesis, Türkiye’ de zemine kurulan güneş enerjisi sistemleri arasında ilklerden birisi olma özelliğine sahip olmuştur.

 • Sistem de yıllık ortalama 780.000 kWh elektrik enerjisi üretimi, (210 evin bir yıllık elektrik enerjisine denk)  
 • 2015-2020 yılları arasında Uluslararası karbon borsasında işlem gören 1938 adet karbon sertifikası,
 • 2015-2021 yılları arasında; 5 milyon 523 bin kWh üretim, 2761 ton/CO2 azaltım,
  (Bu faydalar Gold Standart tarafından izlenerek, bağımsız olarak doğrulanmaktadır.)
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında 200 kişiye seminer,
 • Proje de 4 kişinin istihdamı,
 • Tesisin yapımına başlandığı günden bu yana akademisyen, yatırımcı, öğrenci, girişimci gibi çeşitli profillere sahip, yerli ve yabancı 3000’ in üzerinde kişi ziyareti.

  Görünürlük Göstergeleri:
 • 2.000 adet brosür,
 • 10 adet yönlendirme levhası, 
 • 1 adet totem tabela.

ULUSLARARASI PROJELER

PROJE ADI
İÇERİĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
GÖSTERGE VE SONUÇLAR

TÜRK İŞLETMELER İÇİN ÇEVRESEL AYAK İZİ (2016-2017)

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI–Çevre Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi Doğa Koruma ve İklim Eylemi öncelik alanlarına uygun olarak AB üye ülkelerinde iklim değişikliğini azaltma konusunda yapılan çalışmaların, çevre koruma eylemlerinin ve gerçekleştirilen uygulamaların aktarımının ve adaptasyonunun sağlanmasıdır.

Proje kapsamında Türkiye'de üretilen özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması ve belgelendirilmesi konularında AB üye ülkelerinde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri aktarılmış,  pilot olarak seçilen sektörlerde İzmir’de üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını (ve potansiyel olarak su kullanımını) azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur. 

4 farklı sektörde (baskı-ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam) seçilen 5  pilot şirkette üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak, doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmek üzere karbon ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur. 

 • Bu sistem ile Türk sanayisinin çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüşerek, dünya ihracatından daha fazla pay alması, bilinçlendirilen kurumsal ve bireysel tüketicilerin çevresel ayak izlerini azaltma yönünde tercihlerinin değişmesi beklenmektedir.
 • Pilot olarak belirlenen 4 sektör ve 6 ürün,
 • 6 ürünün karbon emisyonlarını (ve potansiyel olarak su kullanımını) azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi. 

E-VOC TEST CENTER
(2016-2018)


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV Kapsamında açmış olduğu Voc-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi; gıda sektöründe nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. 
Mesleki Yeterlilik Belgesi veren merkez; faaliyetlerine İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ)’ın  çatısı altında devam etmektedir.

 

 • Gıda sektöründe 4. Seviyede;  
  3 adet Ulusal Meslek Standartı,
  - Zeytinyağı Üretim Operatörü ( 16UMS0556-4)
  - Fermente Ürün Üretim Operatörü (16UMS0559-4) 
  - Tadımcı (16UMS0560-4) 
   3 adet Ulusal Yeterlilik,
  - Zeytinyağı Üretim Operatörü (17UYO0294,-4)
  - Fermente Ürün Üretim Operatörü 17UYO0295-4, 
  - Tadımcı (17UYO0293-4) hazırlanması
  - Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak Avrupa Yeterlilik Çerçevesine eklenmesi,
 • Zeytinyağı Üretim Operatörü, Fermente Ürün Üretim Operatörü 
  (Zeytin, Sirke, Turşu, Şarap) ve Tadımcı (Zeytinyağı, Sofralık Zeytin, Şarap) mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacı ile Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulması. (TURKAK tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir.) 
 • Tadımcı mesleğinde sınavda başarılı olan 10 adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi.

SIFIR KARBON NOKTASI
(2019-2020)


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD-V Hibe Programı kapsamında yürütülmüş olan projenin hedefi karbon farkındalık noktası oluşturarak Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında kurulan sürdürülebilir diyaloğa katkıda bulunmaktır. Proje ile İzmir ili Karşıyaka ilçesinde sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunan faaliyetlerin yerinde gözlemlenebileceği, yenilenebilir enerji sektörü bileşenlerinin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergilendiği “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi” kurulmuştur. Merkez’de iklim değişikliğine adaptasyon konusunda ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket eden gençler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Merkez’de uygulanmak üzere; iklim eylemi, temiz ve sürdürülebilir enerji, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi, yeşil ekonomi, Avrupa Birliği Çevre ve Enerji politikaları konularında yeni nesil eğitim ekipmanları ile gerçekleştirilen, interaktif bir eğitim programı hazırlanmıştır. Merkez’in sürdürülebilir yönetim ve eğitim koordinasyonunun sağlanması Ege Orman Vakfı tarafından yürütülmektedir. 

 

 • Enerjisini yenilebilir enerji kaynakları ile karşılayan 1 adet Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi,
  (Yenilenebilir enerji kaynakları:  Şebekeden bağımsız hibrid olarak tasarlanan sistemlerin yıllık ortalama 10.800 kWh saat elektrik enerjisi üretmektedir.)

  -5 kWp FVG Sistem,
  -1,5 kW’la rüzgâr türbini,

  -Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren 2 adet pedallı şarj istasyonu (bisiklet),
  -Şarj ünitesi olan 1 adet güneş ağacı, 
   
 • 1 adet Yağmur Suyu Hasat Sistemi,
 • 1 adet Atık Geri Dönüşüm Otomatı,
 • 1 set Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama Maketi, 
 • Sanal Gerçeklik Uygulaması Yazılımı,
 • 22 tane sanal gerçeklik gözlüğü,
 • 1 set Eğiticinin Eğitimi Rehberi,
 • 1 set eğitim rehberi,
 • 1 adet Su Ayakizi Hesaplama Aracı, 
 • 1 adet Karbon Ayak izi Hesaplama Aracı,
 • 3 adet Eğitim Videosu.

  Görünürlük Göstergeleri;
 • 30 Adet Haber,
 • 500 Adet Eğitim Kitapçığı,
 • 1000 Adet liflead,
 • 100 adet poster,
 • 250 adet broşür,
 • 1 adet Bilbord,
 • 3 adet kırlangıç bayrak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG 
(2021-2022)

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD-VI Hibe Programı kapsamında yürütülmüş olan projenin hedefi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun gelişmesinde katkı sağlamıştır. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de konusunda Uzman Sivil
Toplum Kuruluşlarının ve kurumsal paydaşların iş birliği ile Enerji ve Çevre konularında gençlere yönelik yenilikçi eğitim materyallerinin yer aldığı tamamlayıcı dijital bir bilgi sağlama platformu oluşturulması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında 15-18 yaş aralığındaki öğrenciler, uzmanlar ve eğitimcilerle birlikte çalışılarak seviyelerine ve Türkiye’deki eğitim sistemine uygun olarak online eğitim içerikleri geliştirilmiştir.
Bu uygulama gençlerin güncel dijital kaynaklara erişimlerinin sağlandığı ve  kariyerleri için kapasitelerini geliştirebilecekleri bir platformdur.Projenin; BM Sürdürülebilir Amaçlarının arasında yer alan Nitelikli Eğitim, İklim Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddelerine katkıda bulunması yeşil yakalı gençlerin sayısının arttırılması hedeflenmiştir. 

 

 • Sürdürülebilir diyalogun devam etmesi için 24 adet işbirliği ve  deneyim aktarım görüşmesi,
 • 2 adet uluslararası ziyaret ve inceleme gezisi,
 • 2 adedi Almanya, 2 adedi Polonya olmak üzere toplam 4 adet ulus ötesi toplantısı ve workshop,
 • Sıfır karbonlu etkinlik için 77 adet karbon sertifikası,
 • 4 STK’dan konusunda uzman 10 kişi ile 15-18 yaş aralığında 330 gencin birlikte çalıştığı 7 adet kavramsal çerçeve toplantısı,
 • 1 adet müfredat planı, 
 • Hackathon/ İdeathona 52 yarışmacı, 10 özgün proje fikri, 
 • İzmir’de yapılan toplantılara proje paydaşlarından 80 kişi, çevrim içi toplantılarda 40 kişi katılımı,
 • RENAC’ ın merkezi Berlin’de yapılan çalıştaya çoğunluğu projenin iştirakçi kurumlarından olmak üzere 12 öğrenci ve 3 rehber öğretmenle birlikte 20 kişi katılımı,
 • Polonya/ Poznan’ da yapılan toplantıya 9 kişinin katılımı,
 • 56 uçuş için 16 ton karbon salımı denkleştirilmesi,
 • Dijital eğitim platformu için; İklim, Orman, Döngüsel Ekonomi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği olmak üzere 5 ana başlık altında;

  30 Adet  Alıştırma-Çalışma-Sınama Yaprağı, 30 adet video, 30 Adet Doküman (Sunum, pdf, tex),2 Adet Değerlendirme Anketi, 2 Adet Odak Grup Görüşme Soru Seti hazırlanması,
   
 • Hazırlanan içerikler ile online platform oluşturularak açık kütüphane olarak kullanıma sunulması. 
 • Kütüphane linki ; https://yeşilakademi.org 

  Görünürlük Göstergeleri;
 • 100 adet poster, 200 adet el ilanı,40 adet “post” eş başvuranların sosyal medya hesabı paylaşımı, 
 • 1 adet yeşil akademi platformu,
 • 1 adet yeşil akademi aplikasyonu,

DEVAM EDEN PROJELER

PROJE ADI
İÇERİĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
GÖSTERGE VE SONUÇLAR

AĞAÇLANDIRMA    PROJELERİ
(1995- … )

Ağaçlandırma projeleri ile yaşamsal önemi olan  ormanların  ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmektedir.
Orman alanları, küresel iklim değişikliğinin tetiklediği su kıtlığını önlemede, karbonun dengelenmesi ve iklim krizi ile mücadelede etkin rol oynayan alanlardır. 

Özellikli Alan Ağaçlandırma Projeleri
Fıstıkçamı Ağaçlandırma;
Ege Orman Vakfı Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında yerel halka ek gelir sağlamak amacı ile yöre köylüsüne gelir getirmek üzere tesis edilen ağaçlandırma projeleridir.
Sakız Ağacı Ağaçlandırma;
Ekonomik değere sahip ve kültürel bir miras olan sakız ağacının yetiştirilmesi ve çoğaltılması,  sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması ile yerel istihdam sağlanması, yeni sakız plantasyon sahalarının oluşturulması projeleridir.

Baraj Havzası Siltasyonu Önleme Projesi 
Baraj Havzası Ağaçlandırması;
Tahtalı ve Çeşme Kutlu Aktaş Baraj Havzası su döngüsünü olumlu yönde etkilemek ve barajın erozyonla dolmasını engellemek amacıyla tesis edilen  projelerdir.

Erozyon ve Sel Havzası Önleme Projeleri Sel Havzası Ağaçlandırması,
Poligondere ve Laka Sel Havzası Ağaçlandırma Projeleri, Karşıyaka Doğançay Erozyon Kontrolü Projeleri ile sürdürülebilir su varlığının korunmasını ve su verimliliğini sağlamıştır.

Zeytin Ağaçlandırması Projesi;
2002 yılında Menderes ilçesinde, yaklaşık 30.000 zeytin ağacı ile tesis edilen ağaçlandırma sahası, sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında  gıda güvenliği sağlanmış ürün arzını ve yerel halkın istihdamını sağlamaktadır.
Sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin güvence altına alınması ve iyi tarım uygulamaları ile hasat edilen zeytin- zeytinyağlarından elde edilen gelir yeni orman alanlarının oluşturulmasını ve eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. 

 • 1995 yılından beri 12 milyon 610 bin fidan ile 85 bin 500 Da. alan da bağışçılar, destekçiler ve gönüllüler ile ormanlaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Ağaçlandırma projeleri sonucu 5.308.065 ton/CO2 salımı denkleştirilmesi,
 • Fıstıkçamı Ağaçlandırma Sahaları;
  -Selçuk- Belevi,  73 hektar alanda 37.500 adet fıstıkçamı,
  -Ayvalık – Cennet Tepesi, 40 dekar alanda 1200 adet Fıstıkçamı,
  -Bayındır / Zeytinova Belediyesi iş birliği ile 35 dekar alanda 10.500 adet fidan,
  -Barbaros Köyü Muhtarlığı, İzmir Valiliği Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 81 hektarlık alana 20.500 fidan dikilmesi,
 • Sakız Ağacı Ağaçlandırma Sahaları;
  Çeşme Çiftlikköy Sakız Ağacı Ağaçlandırma Sahası 2800 adet sakız fidanı,
  Çeşme Ilıca Sakız Ağacı Ağaçlandırma Sahası 650 adet sakız fidanı
  Foça Gerenköy Sakız Ağacı Ağaçlandırma Sahası  250 fidan sakız fidanı dikilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamaya devam  edilmesi.
 • Baraj Havzası Siltasyonu Önleme Projelesi ile;  
  -Tahtalı Barajı Ağaçlandırması; 255 hektarlık alana 438 bin fidan,  20 bin meşe fidanı da dikilerek tür çeşitliliği korunması,
  -2. Çeşme Kutlu Aktaş Baraj Havzası Ağaçlandırması; 63 hektarlık alana 42 bin fidan.
 • Erozyon ve Sel Havzası Önleme Projeleri ile; 
  -1.Poligondere Sel Havzası Ağaçlandırması,101 hektarlık alanda 190 kilometre teras ve Ujda Hendeği ve 111 bin adet fidan dikimi,
  -Poligondere’ ye sağanak yağışlarda çok az su ulaşmaya başlayarak sel tehlikesinin önüne geçilmesi,
  -2. Laka –Sel Havzası Ağaçlandırması ile; Yağmur sularını yukarı havzasında tutmak ve sel oluşturmasını önlemek amacı ile 95 km uzunluğunda teras inşa edilmesi ve bunun için 19 bin metreküp kazı, 19 bin metreküp toprakla teraslara dolgu yapılması, 633 bin fidan dikilmesi,
  -3. Karşıyaka – Doğançay Erozyon Kontrolü Projesi ile; Sahada 650 dekarlık alana 41 500 adet fidan dikimi gerçekleştirilerek selin şehre inmesi önlenmesi,
 • Zeytinlik Ağaçlandırma Projeleri ile;
  -2007– 2021 yılları arasında 3.010.489 kg zeytin üretilmesi,
  -2011 – 2021 yılları arasında 171.848 kg zeytinyağı üretilmesi

  (Tüm sayısal veriler 1995-2022 yılları arasını kapsamaktadır.)

EĞİTİM PROJELERİ 
       ( 1995- … )

Ege Orman Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına, iş dünyasına, özel sektöre ve toplumun her kesimine,  şehirde ve köylerde yaş sınırı olmaksızın kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim anlayışı ile talep eden herkese farkındalık ve bilinç oluşturmaktadır. Eğitimlerini derslikte, ormanda, eğitim merkezinde ve çevrim içi olarak, iklim krizine uyum ve dayanıklılık, ormanların korunması, orman ekosistem hizmetleri, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi çevre eğitimi konularında eğitimler gerçekleştirmektedir.
İklim değişikliği hakkında toplum farkındalığını, hedef kitlenin anlayabileceği dilde bilinç arttırmak  ve nihai yararlanıcılara iklim değişikliği ile mücadelenin günlük hayatın bir parçası olduğu mesajı iletilmektedir. 

 

Eğitimde Ekolojik Okuryazarlık, Doğada Yaşam, İklim Krizi, İklim Savunuculuğu, Yerel Yönetimler İçin İklim Krizi ile hayata geçirilen projeleri ve üye olunan  Uluslararası ve Ulusal platformlar ile güncel bilgiye ulaşılmakta, iyi uygulamaları aktarmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Ulusal, bölgesel, yerel yaklaşımlar ve iş birliği ile Ege Orman Vakfı kapasitesini geliştirmek ve  güçlendirmek üzere sürekli çalışarak  farklı hedef gruplara yönelik toplumsal farkındalık, bilgilendirme, katılımı sağlama, kitle oluşturma,  eğitim faaliyetleri yaparak bu amaç için çalışmaktadır.

 • 2009 - 2021 yılları arası 144.583 kişiye eğitim ile ulaşılması,
 • 2021 - 2022 yılları arası Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi ile 1035 kişiye ulaşılması.

  (Tüm sayısal veriler 1995-2022 yılları arasını kapsamaktadır.)

ATIKTAN ORMANLAR

Projenin hedefi; bireyler, sanayi ve iş dünyası başta olmak üzere elektronik atıkların ve kullanılmış atık yağların  geri dönüşümünü teşvik ederek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. 

Bu proje; işletmeleri ve  bireysel tüketicileri geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmekte, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacı ile yürütülmektedir. 

ATIKTAN ORMANLAR
E- Atık Geri Kazanım Projesi
(2019- … )

E-Atık projesi ile atık getirme noktalarında, toplanan elektrik- elektronik eşyalar (AEEE) geri kazanıma gönderilmekte ve atıkların, ilgili Bakanlığın lisanslı atık firması tarafından ilgili mevzuatlara uygun olarak geri kazanımı sağlanmaktadır.
Kampanya kapsamında; masaüstü ve diz üstü bilgisayar, cep telefonları ve tabletler, yazıcı ve monitörler, bilgisayar parçaları, görüntü ve müzik sistemleri, elektrikli ve elektronik ev aletleri, kablo ve adaptörler gibi her türlü elektronik atık geri kazanımı ve bertarafı sağlanmaktadır.

 • Proje ile bireyler, sanayi ve iş dünyası başta olmak üzere elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik ederek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması, 
 • Endüstrileri, işletmeleri ve tüketicileri geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik edilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazandırılması,
 • Atık karşılığı elde edilen ekonomik değer ile yeni ormanlar oluşturulması, 
 • Karasal, su, deniz ve kıyı ekosistemlerini korumada farkındalık yaratılması,
 • Eğitim ve atölye çalışmalarında plastikler, pet şişeler, pipetler,  ambalaj atıkları, naylon torbalar, teneke kutular vb.  karada ve suda yaşamı tehdit eden geri dönüştürülebilir atıklar ve yedinci kıta gibi güncel konuları içeren  eğitim modeli,
 • Toplanan e-atık ile 13.990 adet fidan dikimi gerçekleştirilmesi.

  (Tüm sayısal veriler 2019 - 2022 yılları arasını kapsamaktadır.)

ATIKTAN ORMANLAR
Atık Yağ Geri Kazanım Projesi
(2022- … )

Atık Yağ Toplama Projesi ile zararlı kimyasallara sahip atık yağların yer altı sularına karışarak içme suyu kaynaklarını kirletmesi önlenmekte ve geleceğin içme su kaynağı olan, yeraltı su kaynaklarının korunması sağlanmaktadır. 
Atık yağların toplanarak biyodizel yakıta dönüştürülmesi Bakanlık lisanslı, geri kazanım firmaları tarafından toplanmasını sağlayarak, bilinç ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. 
Proje, atık yağlardan biyoyakıt üretimini desteklemekte ve ekonomik değeri ile yeni ormanları oluşturmaya devam etmektedir.  Geri kazanıma ve atıkların azaltılması teşvik edilerek sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları endüstriler, işletmeler ve tüketicilere kazandırılmaktadır.

Yürütülmekte olan ‘’Atık Yağlar’’ projesi ile atık yağların suya karışmasına engel olunarak Biyoyakıt üretimini desteklenmekte ve ekonomik değeri ile yeni ormanlar oluşturulmaktadır.

KARBONSUZ ARAÇ


İş süreçlerinde kullanılan kurumsal ve bireysel araçların ve otomotiv sektöründe satışı yapılan her aracın bir yıl içindeki ortalama karbon salımı hesaplanabilir ve karbon yutak alanları arttırılarak egzoz emisyonları denkleştirilmektedir.
Firmalar araç filolarının ya da bireyler araçlarının karbon emisyonlarını www.egeorman.org.tr web sitesinde bulunan Karbonmetre’ den hesaplayarak (ortalama 5 fidan) araçlarının bir yıllık karbon emisyonunu ormanlaştırma projelerinde fidan dikerek emisyonlar denkleştirilmektedirler.

 

 • Bireylerin veya kurumların www.egeorman.org.tr web sitesinden kolaylıkla ulaşım sağlayarak, tüketimlerinden kaynaklanan karbon miktarını hesaplayabilecekleri Karbon Ayakizi Hesaplayıcısı, 
  Hesaplayıcı linki; Karbon Ayakizi Hesaplayıcı (egeorman.org.tr) 

KARBONSUZ UÇUŞ

Kurumsal ve bireysel uçuşların karbon
salımını karbonsuzucus.com web adresi üzerinden hesaplanarak telafisi için dikilmesi gereken fidan sayısını öğrenebilecekler ve dilerlerse bağışta bulunmak üzere Ege Orman Vakfı sayfasına yönlendirilmektedirler.