EGE ORMAN VAKFI

Yeşil İş

Ege Orman Vakfı; “Yeşil İş Eğitim Programını” geliştirerek geleceği planlamayı sadece iş hedefi olarak değil, kurum adına sürdürülebilir ve doğa dostu değer ekonomisi kurma anlayışını geliştirmek için çalışan iş dünyası ile iş birliği yapmaktadır.

Sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin ve yeryüzünün geleceği için örnek lider kurumları arasında yer alacak iş dünyası; sürdürülebilir iş modellerinin gelişiminin ivme kazanmasını ancak çalışanları ile değişim ve dönüşüm yaratarak başarabilir. Bundan dolayı; kurumsal sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümedeki ilk değişim insan kaynakları süreçlerinden başlamaktadır.

Tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim değişikliği ile mücadelede başarmak için karbondan arındırılmış bir ekonomiye geçiş bize fırsatlar ve karlılık sunacaktır. Değerler için çalışan bir ekonominin temellerini atmak çalışanlarınız ile daha mümkün olacaktır.

Ege Orman Vakfı “Yeşil İş Eğitim Programı” çalışanların iş süreçlerinde ve günlük hayatlarında aldıkları karar ve tercihlerinde olumlu değişimler ve değer sağlayacaktır.

Yapılan iş veya pozisyondan bağımsız, sürdürülebilirlik değerlerini yaşam ve iş felsefesinin merkezine koyan koyarak çalışan “yeşil yakalılar” sürdürülebilirlik felsefesini anlayarak içselleştirmiş ve kurumlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında katılımcılığı üstlenmiş bireylerdir.

Yeşil İş Eğitimleri; İklim Krizi, Sürdürülebilirlik, Karbon Ekonomisi- Su Ekonomisi- Döngüsel Ekonomi, Uluslararası Sözleşmeler olarak 4 ana başlık altında toplanmıştır. Eğitimler kapsamında sürdürülebilirlik konusunda karşınıza çıkabilecek temel kavramlara, şirketlere sağladığı rekabet avantajlarına, sürdürülebilirlikte kilometre taşları ve sorumlu yatırım kavramlarına ilişkin açıklamalara, sürdürülebilirliği iş süreçlerinize nasıl dâhil edebileceğinize ilişkin önerilere ve ülkemizden iyi uygulama örneklerine dair bilgilere yer verilecektir.

Bu eğitimle birlikte bilinçli, nitelikli topluma ve üretime katılan bireylerin sayısının artışı hedeflenmektedir.

İş Dünyası “Yeşil İş Eğitim Programı” ile ürün/hizmet kalitesinde artış, müşteri ve tedarikçi memnuniyetinde iyileşme, yeni pazarlarda yer almak, marka değerinin ve karlılığın artması gibi çeşitli alanlarda kazanımların da elde edilmesi mümkün olacaktır.   

 Mal ve hizmet üreten tüm üreticiler sadece çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine karşı sorumlu değil, tüm dünyaya ve topluma karşı sorumludur.

“Yeşil İş Eğitim Programından” elde edilen gelir ile Ege   Orman Vakfı eğitim çalışmalarına kaynak sağlayacaktır.  “Yeşil İş Eğitim Programı” katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar Ege Orman Vakfı ile iletişime geçerek eğitim programı hakkında bilgi alabilirler. İletişim: 0 232 464 51 60