KIZILÇAM

Ülkemizin en önemli hızlı gelişen ağaç türüdür.  Doğu Akdeniz Havzasına özgü 1500 mt. Yüksekliğe kadar meşcere kuruluşu yaparak yayılış gösteren çam türüdür.

20-25 metreye kadar boy yapar. Sıcaklık isteği fazla, her dem yeşil, ışık ağacıdır. Çok derine giden kazık kök yapar. Kurak koşullara dayanıklı ,farklı toprak koşullarında başarıyla yetişen ağaç türüdür.

Uzun sıcak ve kurak günlere dayanıklı, derinliği az olan toprak koşullarına karşı dirençli Ege ve Akdeniz bölgesi asli ağaç türü olan Kızılçam ülkemizde 5 milyon hektara ulaşan yayılış alanı ile, ülkemiz ormanlarında en geniş alanı kaplayan bir türümüzdür. Bundan dolayı kızılçam meşçerelerinde yapılacak her türlü ormancılık faaliyetlerinin, bilim ve tekniğin gereklerine göre yönetilmesi, bu önemli kaynağın devamlılığı yönünden özel bir önemi vardır.

Ege ve Akdeniz'de yüzlerce yıldır sık sık çıkan yangınlar sebebi ile evrimleşen kızılçamlar yangına adapte olmuş bir türdür.

Yangın sırasında yanmayan ve sıcaklık etkisi ile açılan kozalaklardaki tohumlar, yangın sırasında yanan kalın ölü örtüden dolayı açığa çıkan toprak ile buluşmaktadır. Buna ormancılıkta yangın kültürü denmektedir..

Sadece Türk ormancılığında değil, yabancı kaynaklarda da son dönemde türün ismi Türk Çamı- Türk Kızılçamı olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır.