SARIÇAM

Sarıçam Türkiye'de ortalama olarak 1000 – 2500 metreler arasında en fazla ve toplu yayılışını yapar. Türkiye'de sarıçam ağaçlarının kapladığı alan 757.426 hektardır. Batı ve Doğu Karadeniz'in güneye bakan yamaçlarında, Doğu Anadolu'da, Güney Marmara'da sıkça görülür. Sarıçam ağaçları kuru topraklarda gelişim gösteremez. Rüzgara ve soğuğa karşı son derece dayanıklıdır. Kumlu ve killi topraklarda yetişir ve bol güneşe ihtiyaç duyar. Uygun toprakta  hızlı gelişir. Köklerinin sağlamlığından dolayı fırtınaya dayanıklıdır. Adını gövde kabuğunun sarı olmasından alır. İnce dallı, narin gövdeli ve sivri tepeli bir çamdır. Yaşamının ilk döneminden itibaren baştan aşağıya ibrelerle kaplıdır.  Taban ve taç kısmında alan bulursa şemsiye formlu bir şekle dönüşür. Yetişkin olan sarıçam ağaçlarının boyu 40 metreye kadar ulaşır. Sarıçam ağacı belirli yaştan sonra yani 100 ile 120 yıldan sonra artık gelişimini durdurur. Yetişme ortamına göre 20 ile 40 metre arası boy uzunlukları olur. Sarıçam ağacı gövdesi kabukları, genç ağaçlarda ve yaşlı ağaçların üst taraflarında sarı, kirli sarı veya kırmızımsı bir renktedir. Gövde budakları küçüktür Parklarda rüzgar perdesi olarak ve ağaçlandırma için kullanılır. Soğuğa, dona ve kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır.