EGE ORMAN VAKFI

UNCCD

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 yılında Paris’te kabul edilmiştir. Sözleşme 115 ülkenin imzalamasıyla 26 Aralık 1996’da yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar 195 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeye taraftır.

Ülkemiz, 11 Şubat 1998 tarih ve 23258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı Yasa ile sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşme;  40 maddeden oluşmakta, özelikle Afrika ülkelerindeki çölleşme sorunundan hareketle global düzeyde bu sorunun tespiti ve çözüm yollarının bulunması için ortak hareketi öngörmekte Eylül 2015 te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) 15. Maddesi olan “Ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek, çölleşme ile mücadele etmek, erozyonu ve bio çeşitlilik kaybını durdurmak” ile doğrudan ilişkilidir. UNCCD üyeliği Ege Orman Vakfı için  çölleşme ile mücadele faaliyetlerini destekleyici yönde etki yapacağı açıktır.

Türkiye çölleşme ile mücadele konusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte yaptığı uygulamalar ile önde gelen ülkelerden biri konumundadır. Sözleşme sekretaryası tarafından da Türkiye'nin çölleşme ile mücadelede lider ülke olduğu pek çok toplantıda ifade edilmiştir.