E-Voc Test Center

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI IPA BİLEŞEN IV
VOC-TEST MERKEZLERİ-II HİBE PROGRAMI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE : E-VOC TEST CENTER PROJECT
DÖNEM :01.02.2016-31.07.2017
BÜTÇE : 227.026,23 EURO
 
Proje Ortağı 
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK)
 
Proje İştirakçileri
İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü A.O.S.B.Mesleki Eğitim Merkezi
EGE TV
 
PROJE AMACI;
 
Ege Orman Vakfı Ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Uyumu Destekleyerek,  Gıdada Belirlenen Standartları Karşılayan, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Yeterlilik Geliştirmeye, Değerlendirmeye Ve Sertifikalandırmaya Yetkili Kurum Olarak Tescil Edilmesini Sağlamak Ve Kurumsal Kapasitesini Arttırmak; Belirlenen Zeytinyağı Üretim Operatörü, Fermente Ürün Üretim Operatörü Ve Tadımcı  Meslekleri İçin Ölçme, Değerlendirme, Sınav Ve Personel Belgelendirme Sistemi Oluşturarak Voc-Test Merkezi Kurmaktır.  
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Kurulmasından Ve İşletilmesinden Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu Olan Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ) Sorumludur.
Gıda Sektöründe 3 meslek için;
 
1-Zeytinyağı Üretim Operatörü (4.Seviye)
2-Fermente Ürün Üretim Operatörü (4.Seviye)
3-Tadımcı (4.Seviye)
 
Proje ana faaliyetleri,
Ulusal Meslek Standardı Hazırlamak
Ulusal Yeterliliklerini Hazırlamak
Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurmak (E-VOC)

Ege Orman Vakfı tarafından Gıda Sektöründe, Zeytinyağı Üretim Operatörü (4. seviyede), Fermantasyon Operatörü (4. seviyede) ve Tadımcı (4. seviyede), mesleklerinde Ulusal Meslek Standardı taslakları sektör paydaşlarına görüşe sunuldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ) 5544 sayılı MYK Kanunu çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmaktadır. Bu çerçevede, MYK ile Ege Orman Vakfı arasında Gıda Sektöründe “ Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü “ 27.05.2016 tarihinde imzalanmış ve imzalanan protokol çerçevesinde Ulusal Meslek Standardı hazırlama süreci başlamıştır.

Ege Orman Vakfı tarafından Gıda Sektöründe, Zeytinyağı Üretim Operatörü (4. seviyede), Fermente Ürün Üretim Operatörü (4. seviyede) ve Tadımcı (4. seviyede), mesleklerinde Ulusal Meslek Standardı taslağını hazırlayarak sektör paydaşlarına görüşe sunulmuştur.

Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri Ege Orman Vakfı tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulmuştur.

Ulusal Meslek Standartları MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası 24.11.2016 Tarih ve 29898 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı niteliğini kazanmıştır.

Ege Orman Vakfı tarafından Gıda Sektöründe,  Zeytinyağı Üretim Operatörü (4. seviyede), Fermente Ürün Üretim Operatörü (4. seviyede)  ve Tadımcı  (4. seviyede),  mesleklerinde Ulusal Yeterlilik  taslağını hazırlayarak sektör paydaşlarımıza görüşe sunulmuştur.

Sizlerin değerli görüş ve önerileriniz Ege Orman Vakfı tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulacaktır.

Taslak Yeterlilikler ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup, akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Ulusal Yeterlilik  niteliğini kazanacaktır.

Ege Orman Vakfı’nın İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslaklardan sizin uyguladığınız mesleğe ilişkin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız standartların kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Bu bağlamda görüş ve önerilerinizi  29.12.2016  tarihine kadar kadir.bilgili@egeorman.org.tr ve yasemen.bilgili@egeorman.org.tr adreslerine iletilmesini rica ederiz.

Görüşme ve Değerlendirme formunu indirmek için tıklayınız.


Zeytinyağı Üretim Operatörü UY indirmek için tıklayınız
Fermente Ürün Üretim Operatörü UY indirmek için tıklayınız
Tadımcı Uy indirmek için tıklayınız
Zeytinyağı Üretim Operatörü UMS indirmek için tıklayınız
Fermente Ürün Üretim Operatörü UMS indirmek için tıklayınız
Tadımcı UMS indirmek için tıklayınız

FOTOĞRAF GALERİSİ
< Tüm Projeler