EGE ORMAN VAKFI

Sıfır Karbon Noktası

Proje Ortakları: Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH
Proje İştirakçileri: Karşıyaka Belediyesi
Proje Uygulama Süresi: 01.04.2019-30.06.2020 / 15 Ay
Proje Uygulama Bölgesi: İzmir-Türkiye, Berlin-Almanya
Proje Bütçesi: 210.453 EURO
Hibe Katkı Oranı: %90

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD-V Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin hedefi karbon farkındalık noktası oluşturarak Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında kurulan sürdürülebilir diyaloğa katkıda bulunmaktır.Proje ile İzmir ili Karşıyaka ilçesinde sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunan faaliyetlerin yerinde gözlemlenebileceği, yenilenebilir enerji sektörü bileşenlerinin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergilendiği “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi” kurulmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü unsurlarından biri olan eğitimi kullanarak çevresel ve sosyal etki yaratma potansiyeli bulunan Merkez’de iklim değişikliğine adaptasyon konusunda ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket eden genç liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi'nde uygulanmak üzere; iklim eylemi, temiz ve sürdürülebilir enerji, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi, yeşil ekonomi, Avrupa Birliği Çevre ve Enerji politikaları konularında yeni nesil eğitim ekipmanları ile gerçekleştirilen, interaktif bir eğitim programı hazırlanmıştır. Merkez’in yönetimi ve eğitimin koordinasyonu Ege Orman Vakfı tarafından sağlanmaktadır.