EGE ORMAN VAKFI

Nasıl Ağaçlandırıyoruz?

Ege Orman Vakfı;

Devlet ormanı sınırları içindeki arazilerde,
Mülkiyeti kamuya ait alanlarda,

Yerel Yönetimler tarafından tahsis edilen sahalarda yeni orman alanları tesis ederek ağaçlandırma projeleri gerçekleştirmektedir.

Bu ağaçlandırma projeleri orman yasalarını hazırlayan ve alan yöneticisi olan Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı- Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokoller kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Ağaçlandırma projelerinin alan uygulamasından önce arazi ve toprak etüdü, sonra projelendirme yapılır. Projelerde iklim özellikleri, toprak durumu ve derinliği, topoğrafya ve jeolojik yapı sosyal ve ekonomik durum ile bakım-koruma özelliklerine göre nereye, hangi tür fidan dikileceği belirlenmektedir.

Saha Uygulama Aşamaları;

 1. Yangın Emniyet Yollarının Aplikasyonu ve Yapımı
 2. Servis Yolları Aplikasyonu ve Yapımı
 3. Diri Örtü Temizliği: Dikilen fidanların ilk yıllarda iyi gelişmesini sağlamak, topraktaki su, besin maddelerine ortak olan ve baskı yapan diri örtü sahadan uzaklaştırılır. Doğal flora ve faunanın muhafazası sağlanır.
 4. Toprak İşleme:  Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak, köklerin kolayca gelişmesini sağlamak,  mikroorganizma faaliyetlerini artırmak, fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamak, toprakta geçirgen olmayan mevcut tabakayı kırmak, diri örtünün fidan üzerindeki baskısını kaldırarak, fidanın; rutubet, besin maddesi ve ışık ihtiyacını sağlamak, yüzeysel akışı azaltarak suyun toprağa iyi nüfuz etmesini ve bu suretle kurak periyotlar için depolanmasını sağlamak, özellikle organik madde ayrışmasında etkili olan toprak yapısını düzeltmektir.
 5. Dikim: Proje sahasına dikilmesi planlanan fidan türleri için ihtiyaç duyulan tohumların cinsi, türü, orijinine göre tohum meşçeresi ya da tohum bahçesinden elde edilen tohumlarla orman fidanlıklarında üretilen fidanlar ağaçlandırma sahalarına gönderilir.
  Fidan dikimi Kasım – Mart aylarında, toprağın tavda olduğu, don olmayan, rüzgârsız günlerde yapılır. Fidanların fidanlıktan ağaçlandırma sahalarına kapalı araçlarla veya branda ile örtülerek taşınmasına ve dikim anına kadar rüzgârsız yerlerde korunmasına dikkat edilir. Proje sahasına çıplak köklü olan fidanlar çapa ile “çukurda kenar dikimi” metoduyla dikilir. Makine ile toprak işlemesi yapılmış alanlarda dikimden önce mutlaka dikim çapası ile toprak işlenerek teras formu verilir. Toprağın dikim derinliği olan 30 – 40cm.lik kısmının rutubetli ve tavda olmasına dikkat edilir.
 6. Bakım: Bakım çalışmaları ile fidanların; dikimden biyolojik bağımsızlığa kavuşuncaya kadar geçen sürede oluşabilecek olumsuz dış etkilere karşı direncinin artırılması, korunması, iyi gelişme ve büyüme göstermesi amaçlanır. İşçi gücü veya makina ile arazi hazırlığı yapılmış sahalarda dikilen fidanların özellikle ilk yıllarda topraktaki suya ve besin maddeleri ile ısıya ve ışığa ortak olan, fidana yandan ve üstten baskı yapan, otsu ve odunsu bitkilere karşı ot alma, çapa, sürgün kontrolü ve teras onarımı gibi bakım çalışmaları ile saha ve fidan başarısı elde edilebilmesi için tamamlama dikimleri yapılmaktadır.
 7. Tamamlama: Ağaçlandırmada amaç istenilen düzeyde saha ve fidan başarısı elde etmektir. Bu nedenle dikimi takip eden bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra toplu kuruma görülen yerler ile dağınık halde %15’i aşan kurumalarda sahada kullanılan dikim tekniği ile tamamlama dikimi yapılır.
 8. Koruma: Ağaçlandırma sahalarının her türlü hayvan ve insan zararlarına karşı korunması açısından dikenli tel çit ihatası yapılmaktadır. Dikenli teller çit direklerine yerden itibaren 15, 25, 30, 30 cm aralıkla 4 sıra çekilmektedir.
 9. Ağaçlandırma Sahalarının Başarısı: Tesis edilen Ağaçlandırma sahalarında Fidan sayımları; tamamlama için gerekli fidan ihtiyacını ve ağaçlandırma sahasının mevcut durumunu tespit etmek için, her vejetasyon dönemi sonunda Eylül – Kasım aylarında yapılır. Kuruyan fidanların yerine sağlıklı fidanlar dikilerek başarı oranı arttırılır. 5 yıllık bakım çalışmaları sonucunda sahalar %80- 90 başarı yüzdesi ile biyolojik bağımsızlıklarını kazanmış olmaktadır.