EGE ORMAN VAKFI

Bilim ve Danışma Kurulu

Ege Orman Vakfı; iklim krizi, sürdürülebilir arazi kullanımı, su kısıttı, toprak ve biyoçeşitliliğin korunması gibi ekolojik sorunlarda bilim temelli yüksek etki ve değer yaratmak üzere Bilim Kurulunu oluşturmuştur.

Vakfımızın çalışmalarını ve söylemlerini bilimsel ve teknik bakış açısı ile yönlendirip desteklemek üzere Bilim ve Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Karasal Sistemler Ekolojisi, Sulak Alanlar Ekolojisi, Kent Ekolojisi, İklim Krizi, Ormancılık Politikası, Orman Ekonomisi, Orman

Hukuku, Biyoçeşitlilik, Tarım, Gıda Güvenliği, Halk ve Çevre Sağlığı, Döngüsel Ekonomi-Atık Yönetimi, Ulaşım, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eğitim Bilimleri, İletişim, Halkla İlişkiler, Basın Yayın ve Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışan bilim insanları ve uzmanlardan kurulu multidisipliner bir yapı içermektedir.

Çalışmalarımızı Vakıf değerlerimiz odağında tarafsız, siyasetten bağımsız olarak bilimsel ve hukuksal eylem-söylem birliği ile gerçekleştirmekteyiz. Tüm bağışçı, destekçi ve gönüllülerimiz ile açık ve şeffaf, karşılıklı güven ve sorumluluk duygusu ile hareket etmekteyiz.

Bilim Kurulumuzun bilimsel gücüne inanıyor, akademisyen ve uzmanlarımız ile bir araya gelerek sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ege Orman Vakfı Bilim ve Danışma Kurulu Üyelerimiz

Dr. Ayça Akça Uçkun
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cantürk Gümüş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Doğanay Tolunay
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fak. Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Emre Alp
Bartın Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gül Ünal Çoban
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Or. Müh - Av. Hüsrev Özkara
Hukukçu - Orman Mühendisi

Kevser Çimenli
Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim Kültürü Bölümü Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili
Yaşar Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma, Ekolojik İktisat

Doç. Dr. Mete Çubukçu
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Metin Gençol
Yüksek Orman Mühendisi – (Orman Yangınları, Orman Koruma ve Yetiştirme)

Dr. Murat Çelik
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğretim Üyesi

Dr. Selim Kaplan
Yüksek Orman Mühendisi – (Ormancılık Stratejisi, Sosyal Çevre Bilimleri, Orman Ağaçları ve Tohumları Islahı)

Prof. Dr Vahap Tecimer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı