EGE ORMAN VAKFI

Kara Yolları Ağaçlandırması

Amaç;

  • Bireysel ve kurumsal faaliyetler sonucu atmosfere salınan sera gazlarının etkisini azaltmak,
  • Çevre olgusuna dikkat çekmek,
  • Estetik açıdan farklı manzara eşliğinde güvenli bir seyahat imkanı sunmak,
  • Erozyon ve toprak kayması riskini azaltmak. araçların yarattığı toz ve gürültü kirliliğini azaltmak,
  • Bireysel ve kurumsal örnekleme sağlanarak daha fazla fidanı toprakla buluşturmak.

Dikim Çalışmaları;

Ağaçlandırma çalışmalarında önce toprak işlenir. Toprak işlemenin birincil amacı, toprağın su tutma kabiliyetini ve fidanların yararlanabileceği su kapasitesini arttırmaktır. Ayrıca dikim yapacak işçilerin toprakta daha rahat çalışmalarını sağlamak, yaz kuraklığında topraktaki nemin kaybını azaltmak gibi katkıları da vardır . Bu işlem Ağustos ve Ekim ayları arasında yapılmaktadır.

Dikim çalışmaları, toprak işlemesi yapılan sahalarda, vejetasyon döneminin (Bir bölgeye adapte olmuş bir bitki türünün tohum çimlenmesinden hasatına kadar geçen süre) sona erdiği sonbahar – kış aylarında başlayıp vejetasyon döneminin başladığı ilk bahar aylarına kadar bitirilmelidir.

Fidan dikimlerinde bölgedeki kadın istihdamına öncelik verilerek yürütülen faaliyetlerde yöre halkı çalıştırılmaktadır.